เซ็กส์ให้ประโยชน์

จริงๆแล้วเซ็กส์ให้ประโยชน์อะไรกับเรา

December 12, 2023

เพศสัมพันธ์ คือการร่วมกิจกรรมทางเพศระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่า โดยอาจกระทำเพื่อจุดประสงค์ในการสืบพันธุ์ ความสุขทางเพศ หรือทั้งสองอย่าง เพศสัมพันธ์สามารถกระทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคู่รัก เช่น การร่วมเพศทางช่องคลอด การร่วมเพศทางทวารหนัก การร่วมเพศทางปาก การสำเร็จความใคร่ให้กันและกันเหมือนที่เห็นจากคลิปโป๊ เป็นต้น เพศสัมพันธ์เป็นกิจกรรมทางธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ แต่ควรกระทำอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ ซิฟิลิส หนองใน เป็นต้น มันคือกิจกรรมทางธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ แต่ควรกระทำอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

📌
0💬 read more